Büyüden korunmak için tekvir süresi

1) Bir kimse herhangi bir evde veya bir yerde sihir ve büyü cinsinden bir şey bulunduğunu tahmin ediyorsa ve yerini bir türlü tespit edemiyorsa bu niyetle Tekvir Suresi’nin tamamını okursa Cenab-ı Hakk saklı olan büyü veya sihrin yerini o kimseye bildirir. 2) Ayrıca kendisine büyü yapıldığı tahmin edilen bir kimseye bu sure-i celilenin tamamı okunursa […]