FAYDALI BİR EŞLER ARASI SOĞUKLUK İÇİN DUA

EŞİYLE ARSI SOĞUK OLAN DARGIN OLAN GEÇİMSİZ OLAN DEĞERLİ OKURLARIMIZIN FAYDALANABİLECEKLERİ BU GÜZEL DUAYI YAZALIM OKUYACAĞINIZ DUA ŞÖYLEDİR DEĞERLİ DOSTLAR

Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman

BU DUAYI TATLI BİR YİYECEĞE OKUYP EŞİNİZE YEDİRİR İSENİZ ARNIZDAKİ SOĞUKLUK YENİDEN MUHABBETE DÖNECEKTİR İNŞALLAH

www.ask-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir