Etkili Şerif Duası

Çok güzel ve okununca hemen tesirli bir duadır.Okumanızda çok fayda vardır.

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme bagiyan bi yedihil Hayri inneke ala külli şeyin gadir.La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh lehülmülkü velehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyüllezi layemut min şerri ma sana’tu ebuuleke bi zenbi feğfirli zunubi feinnehu la yeğfiruzzunube illa ente cemian Allahümme ente inni halagteni ala Rasuli La ilahe illa ente ve eneabduke esvanen ala ahduke mesteta’tu euzubike ve Süleymana ve Yusuf ve Musa ve Harune Allahümme eselüke ya Rahimu ya Rahmanu ya Ferdu ya Mucibu ve Adem ve Nuh ve İbrahime ve Musa ve İlyas ve Davud ya Maliku birahmetike ya erhamerrahimin ya Mucibu de’vetike eselüke ve bi haggi enbiyaike ve evliyaike ve rasulike sallallahu Teala aleyhim ecmain. Allahula ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te huzuhu sinetün vela nevm lehu mafissemavati vema fil erdi menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi ye’lemu mabeyne eydihim ve mahalfehum ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erdi ve la yeuduhu hifzuhuma ve hüvel aliyyülazim Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin esselatu vesselamu aleyke ya rasulallah esselatu vesselamu aleyke ya rasulallah esselatu vesselamu aleyke ya habiballah esselatu vesselamu aleyke ya nebiyyallah esselatu vesselamu aleyke ya nuri arşillah esselatu vesselamu aleyke ya seyydidel evveline vel ahirine Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah
Ve nünezzilü minel guranu ma hüve şifa un ve rahmetun lil müminine vela yezidüzzalimine illa hasaran hasbunallah ve nimel vekil la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Ya Fettaha Ya Cebbaru Ya Gufranu Ya Besiru Ya Allah Ya Zel Celali vel İkram La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin La ilahe illa ente vahde hula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü ve hüve Ala külli şeyin gadir.Vel erdu ve hüvel azizül hakim vallahu e’lemu Ya Vedud Ya Habir Ya Zel Melik El Mustafa El Varii El Fatihati Ya Allah La ilahe illa huvallahullezi la ilahe illahu elmelikül guddüsüs selamul Müminül müheyminül azizul cebbarul mütekebbir sübhanallahi amma yüşrikun huvallahul haligul bariul musavviru lehül esma ül Hüsna yüsebbihu lehu mafissemavati la ilahe illallahul melikül haggul mübin Muhammederrasulullahi sadigul va’dül emine velerdi ve hüvel azizül hakim Ya Kerim Ya Deyyanu Ya Burhanu Ya Hannanu Ya Mennanu la havle vela guvvete illa billahil Aliyyül azim.

Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Mennanu Ya Hasibu Ya Gufranu Ya Mennanu Ya Hannanu Ya Deyyanu Ya Sultanu Ya Subhanu Ya Burhanu Ya Allah Ya Allah Ya Allah la havle ve la guvvete illa billahil Aliyyül Azim.Allahu celle celaluhu vela ilahe ğayruhu Ya Muhammed aleyhisselamu Ömer ibnul Hattab radiyallahuanh Ali Keremallahu vecheh Şit nebi aleyhisselam Said Talha ve Fatıma radiyallahu anhüm Ya Rezzag Ya Guddüs Ya Hızır aleyhisselam Said radiyallahu anhu Ya Musa aleyhisselam Hasan ve Hüseyin radıyallahuanhum Osman radıyallahu anh Ebubekirsıddıg radıyallahu anh Aişe ecmain.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

2 thoughts on “Etkili Şerif Duası

  1. Ben eşimi kendime bağlamak için celb yaptırdım burak hocaya 30. günündeyim ve şuan eşimle aram çok iyi bana karşı tavırları da eskisi gibi değil çok iyi davranıyo ama bırakmamak gerekiyomuş 90. güne tamamlamayı bekliyorum . Çok şükür şuan halimizden çok memnunuz. Burak hocamdan Allah razı olsun hep cevap veriyor aradığımda açıyorum iyi ki tanıdım ve çalıştım zaten rusatlı bir medyum 2008 den beri benim için en önemli nokta da buydu zaten güvenerek şüphe etmeden başladım çalışmaya bu şekilde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir