Etkili Şahmeran duası

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
YA ALLAHU,YA ALLAHU,YA ALLAHU
LA İLAHE İLLELLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH,LA İLAHE İLLELLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH,LA İLAHE İLLELLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH,LA İLAHE İLLELLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH
LA İLAHE İLLELLAH,LA İLAHE İLLELLAH
YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH YA MUHAMMED ,YA MUHAMMED, YA MUHAMMED YA ALİYYU,YA ALİYYU,YA ALİYYU,YA ALİYYU,YA ALİYYU,YA ALİYYU,YA ALİYYU
ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL HAYYÜL KAYYUM. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL ALİMÜL HAKİM. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL ALİMÜL HABİR.ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL ALİMÜL BESİR. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL EWWELU WEL AHİR. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL FERDÜS-SAMED. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWER-RAHMANİR-RAHİM . ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL AZİZÜL HAKİM. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEZ-ZAHİRÜL BATIN. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL KADİRÜL MUSEWWİR. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL AHADÜS-SAMED. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWER-REFİÜL ALİM. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL HALİMÜL KERİM. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL ARŞÜL AZİM. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL MELÜKÜL KÜDDUS. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL MUHEYMİNÜL ĞEFFAR. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL AZİZÜL CEBBAR. ALLAHU LA İLAHE İLLELLAHÜL MÜTEKEBBİRÜS-SETTAR. ALLAHU LA İLAHE İLLELLAHÜL WAHİDÜL AHAD. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL BAİSÜL WARİS. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWEL ESMAÜL HÜSNA. ALLAHU LA İLAHE İLLA HUWE ALEYKE TEWEKKELTU YA EYYUHEL MUHLİSİNE LEHÜD-DİN. WEL HAMDU LİLLAHİ REBBİL ALEMİN.
LA İLAHE İLLELLAHU MUHAMMEDUN RESULULLAH,LA İLAHE İLLELLAHU MUHAMMEDUN RESULULLAH,LA İLAHE İLLELLAHU MUHAMMEDUN RESULULLAH
YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH
YA MUHAMMED,YA MUHAMMED,YA MUHAMMED
YA EBU BEKİR YA ÖMER YA OSMAN YA ALİ.İMAMİ HASAN İMAMI HÜSEYN RİDWANELLAHU TEALA ALEYHİM ECMEİYN. WEL HAMDU LİLLAHİ REBBİL ALEMİN.özellikle sevgi ve aşk için 3 defa oku ve birinciyi kendine ikinciyi gökyüzüne üçüncüyü sevdiğinin yönüne oku 3 ten fazla okuma açık yerlerde oku parkta dağda bayırda okuma usülü böyle ilmine inandığım bir kişiden aldım yine hemen sizinle paylaştım ben henüz yapmadım ama ilk fırsatta yapacağım dilerim hepimize faydalı olur

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir