Sevilme Sevdirme Duası

eş yada sevgili için kendini sevdirme ve bu kişiler tarafından sevilme için okunacak duayı ask-duasi.com sitemizde sizlere takdim ediyorum bir hafta boyunca yedi kez Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmişşe’nil kaviyyis sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne basîr. El hâkimü yevmen […]