RIZKIN BOLLAŞMASI İÇİN OKUNACAK DUA BUDUR

rızkı bollaştıran etkili dua budur akşam sabah bir kere okuyan rızka boğulur Allah c.c. izni ile Bismilllahirrahmanirrahim Yâ hâdiyel mudillîne ve yâ râhimel müznibîne ve yâ mukîle asarâtil âsirîne irham abdeke vel hataral azîme ve lil müslimîne küllihim ecmeîne vecalnâ minel ahyâil merzûkîne enamte aleyhim minen nebiyyîne ves sıdîtefeyni veş şühedâi ves sâlihîne âmîn. Yâ […]