NAZAR NEDİR???

bazen silahtan bile tehlikeli olan nazar konusunu ele alalım halk tabiri ile göz değmeside denilen nazar nedir yazalım insaın tesir altına alan, hasta eden bazı vak’alar vardır ki, tıp ilmi bunlar için kesin teşhise varamamıştır. Gerçek sebebi hakkında da açık bir bilgi verememektedir. İşte bunlardan birisi de “nazar etme,” “göz değme”dir. Nazarın gerçek olduğu, nazar […]