Kuvvetli olduğu söylenen celbiye duası

Duaya başlamadan önce ; abdesli ol,kıbleye otur,üstün başın tırnağına kadar temiz ola,ağzın soğan sarmısak sigara kokmaya. 7 selavat 7 istiğfar okuyasın. niyetini söyleyip 10 defa besmele çekesin. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Allahümme yâ câmian nâsi li yemin lâ […]