Kişiler Arasını Barıştıran Dua

Etkili diyebileceğimiz bir barıştırma dua’sıdır.Hemen okumanızı tavsiye ederiz. Karia Suresi Bismillahirrahmanirrahim Elkâriatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.