Göz hastalıkları için dua

şifası için Göz hastalıkları için dua yı ask-duasi.com sitemiz okurlarına yazalım şifa olması dileğimle göz hastalığına iyi gelen dua Bismillahirrahmanirrahıym.Dehaler ramedü bi selametin ve yahrucü bi selametin venkeffetid dem’atü vencelletil hamratü vertehaletin nıkmetü ve nezeletir rahmetü bi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym Allahü nurus semavati vel ard.meselü nurihi ke mişkatin fiha […]