ETKİLİ DİLEK DUALARI BUDUR

OLDUKÇA ETKİLİ İNANARAK OKUNDUĞUNDA ÇABUK ZUHUT EDEN SERİ ETKİLİ DİLEK DUASIDA İŞTE BUDUR Bismillâhirrahmânirrahîm. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.Lehü mülküs semâvâti vel ardı yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Hüvellezî halakas semâvâti […]