DİLEKLERİ ÇABUK GERÇEKLEŞTİREN DUA

DİLEĞİNİN ÇOK ÇABUK GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEYENLERŞU DUAYI Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle […]