Sevgilileri kavuşturan etkili denenmiş bir uygulama

Dİleğine kavuşmak için iki rekat namaz kılıp, sevabını Silsile-i aliyye denilen alimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye duat etmeli. Mesela “ya rabbi hayırlı bir çocuk nasip eyle” diye dua edip “Bu duamı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle”
Sabah ve yatsı namazsından sonra silsile-i aliyyenin isimleri, sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip onları vesile ederek yapılan dua kabul olunur.

Silsile-i aliyye büyükleri:

1- Muhammed aleyhisselam
2- Ebubekr-i Sıddîk
3- Selman-ı Farisî
4- Kasım bin Muhammed
5- Cafer-i Sadık
6- Bayezid-i Bistamî
7- Ebul Hasan Harkanî
8- Ebu Alî Farmedi
9- Yusuf-i Hemedanî
10- Abdulhalik-i Goncdüvanî
11- Arif-i Rivegerî
12- Mahmûd-i Encirfagnevî.
13- Alî Râmîtenî
14- Muhammed Bâbâ Semmâsî
15- Seyyid Emîr Gilâl
16- Seyyid Muhammed Bahaeddin
17- Alâ’üddin-i Attâr
18- Ya’kûb-ı Çerhî
19- Ubeydüllah-i Ahrâr
20- Kâdî Muhammed Zâhid
21- Dervîş Muhammed
22- Hâcegî Muhammed Emkenegî
23- Muhamed Bakîbillah
24- İmâm-ı Ahmed Rabbânî
25- Muhammed Ma’sûm Farukî
26- Seyfeddin
27- Seyyid Nur Muhammed
28- Mazher-i Cân-ı Canan
29- Seyyid Abdüllah Dehlevi
30- Mevlana Hâlid-i Bağdâdî
31- Seyyid Abdüllah Şemdinî
32- Seyyid Tâhâ-yı Hakkârî
33- Seyyid Muhammed Sâlih
34- Seyyid Sıbgatullâh-i Hîzânî.
35- Seyyid Fehîm-i Arvâsî
36- Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir