Sevgili Bulma Duası

Kimi yaşlı kadınlar genç görünmek, boyuna erkekle ilişkilerini sürdürmek için türlü yollara başvururlar. Daha çok yeni ergenleşen gençlerle düşüp kalkan bu tür kadınların bütün başarılarını cincilere, okuyup üflemelere, muskalara, büyülere borçlu olduklarını söylenir. Bunların kullandıkları muskalar, genellikle, güzellik, gençlik muskalarıdır. Halk arasında ��erkek canlı�� denen bu kadınlar yörenin cincileriyle, hocalarıyla yakın ilişkiler kurarlar, bu konuda gerçekten de başarılı olurlar. Bu tür işlerle ilgili değişik özellikte muskalar vardır. Bu muskaları, çokluk, cinciler, gizlice yaparlar.
Üzerine doksan dokuz ��bismillah�� ile yedi ��mim�� üç ��sin�� yazılı bir muska yedi kat muşambaya sarılır, yedi ince mavi boncukla yedi düğüm vurulacak biçimce dikilir. Bir Cuma gecesi, yatsı ezanından sonra, namaz kılınmadan, muska kadının boynuna cinci eliyle asılır. Cinci, bu arada, Kur�andan istediği bir sureyi okur, kadının yüzüne, göğsüne üfler, sonra gençliğin korunması için cinleri çağırır. Kadın, cinlerin çağırılışında bulunmaz. Cinci şu ayetleri Arapça olarak okur.
��Ey insan ve cin, döneceğiz size yakında. Hangisini yalanlayabilirsiniz Tanrınızın nimetlerinden daha* ey cin ve insan topluluğu, göklerle yeryüzü sınırlarını gücünüz yeterse aşın bakalım, gücünüz olmadıkça aşamazsınız!�� (Er-Rahman, 31-33).
Cinci, bu ayetleri okuduktan sonra, kadına döner, başına birkaç damla ��iksir�� damlatır. Bu ��iksir�� cincinin okuyup üflediği, dualarla güçlendirildiği yeşilimsi bir sıvıdır. Kadın bu işlemden sonra, doğru evine gider, üç rekat namaz kılar, sonra evinin çevresinde bir iş yapıyormuş gibi, üç kez dolaşır. Kadın, o muskayı üzerinde taşıdığı sürece, erkeklere genç, alımlı görünür.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir