AYRILANLARIN HEMEN BARIŞMASI İÇİN DUA

ayrı kaldığınız kişiyle tez vakitte kavuşmak isterseniz aradığınız dua burada değerli okurlar ve ask-duasi.com sitemizin kıymetli takipçileri şimdi bu etkili formülü nasıl yapacağınızı yazıyoruz

ayrıldığın insanla barışmak için niyet edilip  114 Ya Cami esması okunduktan sonra birkerede şu dua okunur “Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente”

inarak ve niyetlenerek okuyun tez vakitte etkisini gösterir kolay gelsin dostlara

www.ask-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir