ORJİNAL ÇEVİRGEL DUASIDIR

çevirgel duasının uzun hali olarak bilinen duası şöyledir,bu duayı hergün gece yarısından sonra bir defa olacak şekilde yedi gece niyet ederek okuyun Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na […]