Tesirli Şifa Duası

hastalıklara rahatsızklara ağrılara sızılara tıpta çaresi olmayan dertlerinize okunacak mükemmel şifa duası budur değerli okurlar Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okuduğum Fâtiha-i şerîfeleri hediyye eyledim. Kabûl eyle. Hâsıl olan sevâbları, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın ve Âlinin ve Eshâbının ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve velîlerin […]

Göz hastalıkları için dua

şifası için Göz hastalıkları için dua yı ask-duasi.com sitemiz okurlarına yazalım şifa olması dileğimle göz hastalığına iyi gelen dua Bismillahirrahmanirrahıym.Dehaler ramedü bi selametin ve yahrucü bi selametin venkeffetid dem’atü vencelletil hamratü vertehaletin nıkmetü ve nezeletir rahmetü bi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym Allahü nurus semavati vel ard.meselü nurihi ke mişkatin fiha […]

Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duasıdır

hastalığı rahatsızlığı olan değerli okurlarımıza öncelikle acil şifalar dileriz ve hastalıklardan kurtaran şifa duası nı sizler faydalanın diye yazıyorum hasta olan kişiye 112 kere “Allahümme ente’l-melikü’l-hakku’llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi” 3 kere de “Yâ Şifae’l Kulûb”  okunup vede hasta olan kendisi için 161 Ya Selam zikrine devam ederse Rabbin izniyle şifasını bulur […]

Hırsızı Bulmak İçin Dua Oku

bir malınızı bir eşyanızı paranızı v.s. çalan hırsızı bulmak için dua okumasını ask-duasi.com sitemizde sizlere aktaralım faydalanın hırsızı bulmak oraya çıkarmak için 7 kez Yasin suresi okunur her yasinin mübininde birkez Bismillâhirrahmânirrahiym Yâ câmiannâsi liyevmin lâ raybe fîh. İnnallâhe lâ yuhlifül mîâd. Allâhümme ürdid dâlletî fülân ibni fülâneten. okunursa hırsız bulunur orata çıkar www.ask-duasi.com

Sekine Duası Tam Okunuşu

Sekine duası tam ve eksiksiz okunuşunu görmek isteyenler ask-duasi.com sitemizde burada bulabilirler duanın faziletlerinden kısaca bahsedip duanın tam okunuşunu yazıyoruz sekine duası fayda ve faziletleri:Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve […]

Kenzül Arş Duası Oku

mutlaka okunması gereken dualar içerisinde yer alan mübarek kenzül arş duası okunuşunu ask-duasi.com sitemizde okurlarımıza sunuyoruz La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve […]