ETKİLİ DİLEK DUALARI BUDUR

OLDUKÇA ETKİLİ İNANARAK OKUNDUĞUNDA ÇABUK ZUHUT EDEN SERİ ETKİLİ DİLEK DUASIDA İŞTE BUDUR Bismillâhirrahmânirrahîm. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.Lehü mülküs semâvâti vel ardı yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Hüvellezî halakas semâvâti […]

ÖNEMLİ DİLEK DUALARI İSTEYENE

ÖNEMLİ DİLEKLERİN KABUL DUASI BUDUR Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü […]

İŞLERİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN TESİRLİ DUA

İŞLERİNDE BAŞARILI VE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTEYEN BİR KİMSE HERHENGİ BİR GÜN ÖNCE BİN DEFA YA ALLAH OKUYUP ARDINDAN 111 DEFA Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a’zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ seeltü bihi a’teyte eselüke […]

DİLEKLERİ ÇABUK GERÇEKLEŞTİREN DUA

DİLEĞİNİN ÇOK ÇABUK GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEYENLERŞU DUAYI Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle […]

ZALİM İÇİN OKUNACAK TESİRLİ DUA

ZALİM BİRİNDEN KORUNMAK İSTEYENLER ÖNCE BİR DEFA NİYETLİ YASİN SURESİNİ OKUSUNLAR VE SONRADA ŞU DUASINI OKUSUNLAR Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel ikrâm. Bi ismillâhillezî lâ yedurru meas mihi şeyün fil ardı ve lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Allâhümme innî eûzü bike […]

FOTOĞRAFLA AŞIK ETME DUASI YÖNTEMİ

fotoğrafa dua okuyarak yapılan aşık etme yöntemini ask-duasi.com sitemizin değerli okurları için yazalım faydalansınlar sevdiğinizin fotosunu elinize alıp üzerine bin kere Ya vedud Ya beduh Ya Atuf Ya Allah okuyorsunuz okumalar niyet edilerek her gece aynı saatte yapılmalıdır 7 gün boyunca bu işlemi yapacaksınız yedinci günden sonra etkisini görmeye başlarsınız kolay gelsin www.ask-duasi.com