Sevgi ve Muhabbet için Çok Güçlü Dua

Sevilmek ve istenen kişiden muhabbet görmek için çok etkili dualardır. Er-Rahiym; Bu mübarek satır yazıldıktan sonra suya karıştırılıp ağacın dibine dökülürse meyvesi bol olur. Yine bu sudan içirilen kimse içirene sevgi ve muhabbet besler. Ancak yazılırken talibin ve matlubun analarının adları yazılmalıdır. Allah’ın yasakladığı işler için kullanmak haram ve günahtır.
Güneş saatinde … defa Er-Rahiym ism-i şerifi zikreden kimse ahrete ait dileklerine nail olur. Her haceti verilir. Sıkıntılarından kurtulur. Zalime okunursa zulmü terk eder. Adil olur. Tesirli bir duadır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşiniz size karşı ilgili ve sevgili olsun

asadaki yazacagim ayetleri esine karsi kalbinde sogukluk olan merhameti az olan kadinlar icin cuma yada pazartesi gecesi 313-veya 700 veya 1002 defa okunur ve yedirilirse esine karsi derin vbir sevgi ve muhabbet duymaya baslar tecrübe edilmistir süphe olmasin.tek bir euzu besmele ZÜYYINE LIN NASI HUBBÜ$ $EHEVATI MINEN NISAI VEL BENINE VEL KANATIYRIL MÜKANTARATI MINEZ ZEHEBI VEL FIDDATI VEL HAYLIL MÜSEVVEMETI VEL EN AMI VEL HARS ZALIKE METAUL HAYATID DÜNYA VALLAHÜ INDEHU HUSNÜL MEAB AMIN…… bunu evli kisiler icindir tatli birsey üzerine okunur okuma zamanini herkes kendi secebilir selametl

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Uzaktaki Eşine Kavuşma Duası

Çok uzakta olan sevgili, nişanlı veyahut eşlerin bir araya gelmeleri, kavuşarak aralarındaki hasret ve özlemi sonlandırmaları amaçlı kişiye özel olarak hazırlanan güçlü uygulamalardır. Birde; okuma yapılacak dualar sayesinde olan işlemleri bulunur. Aşağıdaki duayı günde .. kere günün eşref saatlerinde okuyarak niyetinizi yapabilirsiniz.
Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Arası bozuk olan sevgililerin muhabbetini arttırmak için dua

Sevgilinle aran bozuksa ve yumuşamasını,aranızın düzeltmesini istiyorsan okunacak dua;
Bismillahirrahmanirrahiym .
Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlen ve ente tecalü’l-hazne izi şi’te sehlen

manası: Dogrusunu Allah cc bilir.Allah’ım Senin kolay kıldığından başka bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman, zor (sert ve katı) olanı, kolay ve

yumuşak yaparsın

yüzüne veya yenilecek bir şeye okunur ve yedirilirse kalbi yumşar sayı olarak 111 sayısı yeterlidir vesselam

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

En Etkili Sevgi Duası Yapan Hoca

Aşağıdaki ayet-i kerimeleri yazıp üzerinde taşıyan ve günlük .. defa okuyan kimse kendini sevdirmek istediği birine; eşine, nişanlısına, erkek arkadaşına veya dilediği birine etki ederek onu tesiri altına alır. Ayetler şunlardır:

Zalike takdirul azizil alim*

Ve alellâhi fel-yetevekkelil-mü’minûn*

Ve la tahsebennellâhe ğafilen ammâ ya’melüz zâlimûn*

Ve in teuddû ni’metellâhi lâ tuhsûhâ*

Ve kadâ rabbüke ellâ ta’büdû illâ iyyâhü*

Tenzîlen mimmen halekal erda ves semâvâtil ulâ*

Errahmânü alel arşistevâ*

Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ardi ve mâ beynehümâ ve mâ tahtes serâ*

Yevme lâ yenfeu mâlün ve lâ benûn*

İllâ men etellâhe bi kalbin selîm*

İ’tina tav-an ev kerhen kâletâ âteynâ tâıîn*

Ve ma halaktul cine vel inse illa li ya’budun*

Mâ urûdu minhüm min rızkin ve mâ urîdü en yut’imûn*

İnnellâhe hüver rezzâku zül kuvvetil metîn*

Ve fis semâi rızkuküm ve mâ tûadûn*

Fe ve rabbis semâi vel ardi innehû lehakkun misle mâ enneküm tentikûn*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Hızlı Tutan Sevgi Duası Nasıl Yapılır?

Bir insanın sevgisini kazanarak onun kalbine tesir etmek maksatlı yapılmaktadır. O kimsenin sizi sevmesi, ilgi duyması yönünde hazırlanır. Genel olarak eşler bu uygulamayı çok sık tercih etmektedirler. Tabiki; sevgililer, sözlüler yahut nişanlılar arasında da bu uygulamanın yapılması mümkündür. Bunun yanı sıra dilerseniz, aşağıda yer alan duayı … saatinde, … kere okuma yaparak amacınıza ulaşmak için niyaz edebilirsiniz. Dua budur:

“Allâhümme’ksim lenâ min haşyetike mâ yehûlu beynenâ ve beyne me’asîke ve min tâatike mâ tübelliğûnâ bihi cenneteke ve mine’l-yakîni mâ tühevvinü bihî aleynâ mesâibe’d-dünyâ. Allâhümme metti’nâ biesmâinâ ve ebsârinâ ve kuvvetin mâ ahyeytenâ vec’alhü’l-vârise minnâ. Vec’al se’renâ alâ men zâlemnâ. Vensurnâ alâ men âdâna velâ tec’al musîbetenâ fi dîninâ velâ tec’ali’d-dünyâ ekbere hemminâ velâ mebleğa ‘ilminâ velâ tusallit aleynâ men lâ yerhamhunâ”.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Manisada Eşler Arası Muhabbet Duası Yapan Hoca

Sevdiği kişiyle arasında sıcaklık olmasını isteyen kimse, aşağıdaki ibareyi ayet-i kerimelerle birlikte … mürekkebi ile yazar veya yazdırır. Sonra da usulüne göre dürdükten sonra üzerine bir be parçası geçirir. Onun üzerine de …. benzer su geçirmez bir şeyle tekrar kapatır. Daha sonra bunu yakına bir yere koyar. Yazılacak ibare ise şudur:

Ahharahâ sehhahû yümsikünâ innellâhe yümsiküs semâvâti vel erda en tezûlâ ve kıyle yâ erdubleıy mâeki ve yâ  semâü akliıy ve ğıydal mâü ve kadal emru küllemâ evkadû nâran lil harbi atfeehâllâhü ebced hevvez huttıy kelemen sa’fas karaşet sehaz dazığın eyyühel mâün nâzilü emsi ente min sulbi fülân ibni fülânete bi ızzetillâhi ve kudratihî  ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]