Övdüğün kişiye nazar değmemesi için dua

Övdüğün kimse için ediceğiniz çok özel bir duadır.
”أَحْسِبُ فُلاَناً وَ اللهُ حَسِيبُهُ وَ لاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً أَحْسِبُهُ- إِنْ كاَنَ يَعْلَمُ ذاَكَ- كَذاَ وَ كَذاَ“
231 Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki: “Şayet biriniz bir dostunu illâ da övecek ve methedecekse en iyisi şöyle desin: “Ben filânı iyi biliyorum, fakat onu en iyi bilen Allah’tır Ben, Allah’ın tezkiyesinin fevkinde hiçbir kimseyi tezkiye etmem” Şayet o (övdüğü) arkadaşını iyice tanıyorsa (o şöyledir o böyledir) desin”[269]

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevilen kişi için okunması gereken dua

Övülen kimsenin okuması gereken çok özel bir dua.”اَللَّهُمَّ لاَتُؤَاخِذْنِي بِماَ يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ ليِ ماَ لاَ يَعْلَمُونَ ]وَاجْعَلْنيِ خَيْراً مِماَّ يَظُنُّونَ“[
232 “Allah’ım! Onların (hakkımda) söylediklerinden dolayı beni müâheze etme, onların bilmedikleri hata ve günahlarımı af eyle ve [beni zannettiklerinden daha hayırlı kıl]”[270]

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Büyü Ve Nazardan Korunmayı Sağlayan Dua

Bu yöntemleri yaparak büyüden kolaylıkla korunabilirsiniz.
-) Bir miktar suya Ayet-el Kürsi – İhlas-ı Şerif ? Nas ve Felak surelerini okumalıdır.Büyü yapılan kimse bundan 3 yudum içmeli kalan su ile gusletmelidir.
-) Sedir ağacının yeşil yaprağından 7 adedi iki taş arasında ezilip su ile karıştırılır.Üzerine Ayet-el Kürsi ? İhlas-ı Şerif ? Nas ve Felak sureleri okunur.Bu sudan 3 yudum içilir geri kalanla da üstüne su ilave edilerek gusledilir.
-) Üç kere salavatı şerife okumalı sonra 7 Fatiha ? 7 Ayet-el Kürsi ? 7 Kafirun suresi ? 7 İhlas-ı şerif ? 7 Felak ? 7 Nas sureleri okuyup kendi üzerine veya ve hastanın üzerine üflemelidir( Bunu evinizde de yapabilirsiniz)Bu yazmış olduklarımı tekrar okuyup hastanın odasına yatağına evin her yerine üflemelidir İnşaallahü Teala büyüden kurtulur.
-) 7 Fatiha suresi ? 7 Ayet-el Kürsi ? 7 Kafirun suresi – 7 İhlas suresi – 7 Felak
– Nas sureleri okunup hasta olana üflenirse bütün afetler dertler için ve sihir-nazar için iyi gelir.Tuz üzerine okunup suda eritilerek içmek şeklinde de olur.
-) Bir kimse sabah Akşam ?Bakara suresinin başından 4 ayet ve Ayet-el Kürsi ile Ayet-el Kürsiden sonraki iki ayeti ve Bakara suresinin sonundaki 3 ayeti okursa evine şeytan giremez.Mecnunun delinin üzerine okunursa iyi olur. ?SİLSİLE-İ ALİYYE?
-) 25 Kere Estağfirullah denir.Sonuncusunda ve etübü ileyh?e kadar okunur.Sonra 11 Kere İhlas ? 7 Kere Fatiha-ı şerife ? 33 Kere ?ALLAHÜMME SALLİ VE SELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED? Okuyup sevabı Peygamber Efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ruhlarına ve sonra Silsile-i aliyye denilen büyük alimlerin isimlerini söyleyip bu büyüklerin ruhlarına hediye edilir.Bunların hürmetine şifa vermesi için Allahü Tealaya dua edilir.Her sabah-akşam böyle dua edilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Ters Giden İşleri Düzelten Dua

Bazen hiçbir işiniz doğru gitmeyebilir.sürekli hastalık halinde bulunabilirsiniz.sürekli ters giden iş hayatı ya da herügn hır gür yaptığınız sürekli gavga ettiğiniz bir evliliiniz vardır.bütün bu durumlar yıldız düşüklügünden kaynaklanmaktadır.Bazen nazardan bazen de değişik durumlardan kaynaklanan yıldız düşüklügü aşağıdaki dua ile bertaraf edilebilir.

Yıldız düşüklügü nazara baglı bir rahatsızlık olup genelde insanların işlerin ters gitmesine bazen evlilik konusunda gecikmelere bazende bedenen halsizlik ve uyuşukluga bazende cevre edinememe ve içe dönme gibi ruhsal rahatsızlıklara sebeb olmaktadır
yıldız düşüklügü için önce isminizin ebced hesabı ile vekfi cıkarılır sonra bu vekfin etrafına 7 kere selamünkavlenminrabbinrahıym ayeti yazılır ve sıra ile
ayetelkürsi
felak
nas
ihlas
fatiha
tebbet duası yazılır ve yazılan bu terkib muhafaza içine alınarak rahatsız olan kişinin tasıması saglanır
ayrıca kişinin durumuna göre farklı tılsımlar ve dualar eklenir
bu işlemim yapılma saati cuma gün sela ile ezan arasında olup safran mürekkebi ile yazılıp ceylan yagı ile korumaya alınmalıdır

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nazar Değip Değmediğini Anlamak İçin Dua

Birisi size büyü yapmış olabilir.bu büyüyü kimin yaptığını öğrenmek için okumanız gereken duadır.Büyüyü bazen insan yapmaz da daha doğrusu başınıdaki bela büyü değil de cin musallatı olabilir. Ya da her ikisi de olmayabilir bunu öğrenmek için bu aşağıda verdiklermizi uygulayın

Büyü şüphesi olan kimseden 4 parmak uzunluğunda iplik alınır. Önce bir kağıt üzerinde ölçülür ve hastanın avucu içine verilir. Üç defa Hümeze suresi okunur. Üç defa da şöyle okunur:
Eksemtü aleyke ya meymun ya ebanuh en tünzüle ala hanel eseri vetübeyyin mabi sahibi minel marazı fe inkane minel cinni fettekullahe ve inkane minel insi fe kasiruhu ve inkane minellahi tealal febkıhi ala halıkı bi hakkı hazihi sureti şerifeti elvahenelvahen elvahen el acele el acele el acele es saate es saate.
Bu işlem bitikten sonra iplik ölçülür. Eğer uzarsa Cin şerri, eğer kısalırsa insan şerri, eğer aynı kalırsa Hak’tandır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nazar Eden Kişilerden Koruyan Dua

Kötü gözlere karşı kalkan niteliğinde bir dua.
“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..” (Kalem Sûresi, 51-52)

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR (AYETLER)

nazar için okunan nazara karşı etkili ve koruyucu ayeti kerimeleri sizin için derledik buyrun

Kul hüvelleziyne amenüu hüden ve şifaa (Fussilet Suresi, 44)

Ve in yekadüllezine keferu le yüzliguuneke bi ebsarihim lemma semiuzikre ve yeguulune innehu le mecnun ve ma hüve illa zikrun lilalemiyn. (Kalem Suresi, 51)

Ferc’ıl basara hel tera min fütuur. (Mülk Suresi, 3)

Ve yeşfi sudure kavmin mü’miniyn (Tevbe Suresi, 14)

Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetül lilmüminin (İsra Suresi, 82)

Fihi şifa ün linnaas (Nahl Suresi, 69)

Ve iza meriztü fe hüve yeşfin (Şuara Suresi, 80)

Ve şifaün lima fissuduri ve hüden ve rahmetün lilmüminiyn. (Yunus Suresi, 57)

www.ask-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

TESİRLİ YILDIZ DÜŞÜKLÜĞÜ İÇİN DUA

daha önce yıldız yükseltme formülü yazmıştık size buda yine ona benzer ve onun kadar etkili ve faydalı bir formüldür tarifide şöyledir

başta dört rekat şükür namazı kılınır ardından yıldız düşüklüğüne niyet edilir ve besmeleyle başlayarak 71 ayetel kürsü 71 nas suresi 41 felak suresi okunur ve sonunda niyet tekrar söylenir

www.ask-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]